U bent hier: Home

Belangrijk bericht

 

Vanaf 1 april 2017 verdwijnt Brussel Stedelijke Ontwikkeling en twee nieuwe besturen verschijnen: :

  • Brussel Stedenbouw en Erfgoed, dat de bevoegdheden inzake stedenbouw, erfgoed en stadsvernieuwing overneemt. De algemene leiding van dit nieuwe bestuur is in handen van mevrouw Bety Waknine.
  • Brussel Huisvesting, dat de bevoegdheden inzake huisvesting overneemt. De algemene leiding van dit nieuwe bestuur is in handen van mevrouw Arlette Verkruyssen.

Op deze website vind je informatie over deze twee besturen, gegroepeerd in vier rubrieken:

De rubriek Documentatie, waar je pdf's van de formulieren en wetteksten vindt, alsook publicaties, gerangschikt volgens bevoegdheidsdomein.

De rubriek Cartografie verwijst door naar de cartografische websites BruGIS (GIS met ruimtelijke gegevens) en HemelsBrussel (luchtfoto's van het Gewest).

De rubriek Conferenties bevat de powerpoints en de video's van de Middagen van de stedelijke ontwikkeling sinds 2011 alsook de bloemlezingen van twee studiedagen.

De rubriek Contact Center verwijst je door naar de websites, documenten of diensten die je verder kunnen helpen, op basis van een zoekopdracht via kernwoorden.

Voor alle andere inlichtingen kun je de thematische websites raadplegen die verband houden met de bevoegdheden van deze nieuwe besturen: stedenbouw.brussels - erfgoed.brussels - wijken.brussels (stadsvernieuwing) - huisvesting.brussels