U bent hier: Home / Evenementen / Colloquia en studiedagen / De bestaande Brusselse gebouwen en hun toekomst op energetisch vlak: tussen bewaren en presteren

De bestaande Brusselse gebouwen en hun toekomst op energetisch vlak: tussen bewaren en presteren

11 december 2014 - Koninklijke Bibliotheek van België 1000 Brussel
Het verbeteren van de thermische isolatie is momenteel een van de grote uitdagingen bij renovatie- en saneringsprojecten van bestaande gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dat verband stelt Brussel Stedelijke Ontwikkeling zich de vraag op welke manier de meest adequate verzoening mogelijk is tussen de verschillende uitdagingen die gepaard gaan met duurzame ontwikkeling: energieprestatie, behoud van de erfgoedwaarde van gebouwen en stadsweefsel, economische beperkingen...
 
Deze studiedag wil deze problematiek op grensoverschrijdende wijze aansnijden. Vertrekkend van de analyse van de Brusselse gebouwen en met de inbreng van verschillende openbare en private actoren, deskundigen en wetenschappers afkomstig uit de vakgebieden energie, leefmilieu, architectuur, monumentenzorg, bouwnijverheid, ... heeft Brussel Stedelijke Ontwikkeling ervoor gekozen de standpunten met elkaar te confronteren en de uitwisseling van kennis en praktijken te stimuleren om aldus een gezamenlijke reflectie op gang te brengen die leidt tot doordachte keuzes.
 
De teksten werden gepubliceerd in de taal van de sprekers.
 


Handelingen van de studiedag raadplegen

Toegankelijke versie van de handelingen van de studiedag raadplegen (W3C)

Handelingen van de studiedag downloaden (.PDF)

 

 

The energy future of Brussels’ existing buildings: between preservation and performance.

Thermal insulation improvement works have become one of the major issues in projects to renovate and restore existing buildings within the Brussels-Capital Region. For Brussels Urban Development, the question therefore arises of how to act in a way that is adequate and which allows the various issues of sustainable development to be reconciled: energy efficiency, preserving the heritage value of the buildings and the urban landscape, economic constraints, etc.

The purpose of this one-day seminar was to explore this issue in a cross-sectoral manner. Starting with an analysis of Brussels’ existing buildings and by bringing together various actors from the public and private spheres, experts, scientists, etc. from the fields of energy, the environment, architecture, heritage conservation, construction, etc. Brussels Urban Development has opted to compare points of view against each other and give value to knowledge and practice in order to fuel a debate that is aimed at making well-considered choices.

The texts are published in the language of the respective speaker.

 

View the proceedings of the one-day seminar

View the proceedings of the seminar in an accessible version (W3C)

Download the proceedings of the one-day seminar (.PDF)