U bent hier: Home / Contact center / Openbare ruimte / Organisatie van een event

Organisatie van een event

circustenten, tenten, podia, toiletten, woonwagens, kermisattracties, decoraties, ...

Artikel 98, § 1, 1° van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) onderwerpt de plaatsing van deze installaties aan een stedenbouwkundige vergunning: 'Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke vergunning […], een grond gebruiken voor het plaatsen van één of meer vaste inrichtingen, […] onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een kunstwerk of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, op de grond of op een bestaand bouwwerk is bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al kan zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden'.


Deze informatie betreft enkel de goederen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn.