U bent hier: Home / Contact center / En ook ... / Uitstalramen van Brussel Stedelijke Ontwikkeling

Uitstalramen van Brussel Stedelijke Ontwikkeling

Batibouw

Het gewest is elk jaar aanwezig op het bouwsalon Batibouw op de Heizel in Brussel. Allerlei gewest - partners, waaronder het BROH, Leefmilieu Brussel-BIM, de Stadswinkel, de Gewestelijke Ontwikkelings maatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB), het Woningfonds en het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) vormen samen een gemeenschappelijke stand en verschaffen informatie over thema’s zoals aankoop, leningen, premies en duurzaam bouwen.

Bibliotheek René Pechère

De Bibliotheek René Pechère is eigendom van het gewest en wordt beheerd door de vzw ‘Brussels Gewestelijk Centrum voor Documentatie over Stedenbouw en  Landschapsarchitectuur’. Zij bezit 5 000 werken en 30 tijdschriften in verscheidene talen, evenals een virtuele bibliotheek. Meer dan 3 000 plannen van landschapsarchitect René Pechère zijn op een volledig herwerkte site beschikbaar. De bibliotheek organiseert ook tentoonstellingen, conferenties, colloquia en geleide bezoeken.

 

Adres ICSA , Kluisstraat 55 in 1050 Brussel
Tel 02 219 40 60
Fax 02 219 35 90
Website www.bvrp.net

Homegrade

Soms is een stedenbouwkundige vergunning verplicht vooraleer u bepaalde werken mag uitvoeren. Alnaargelang de aard en de omvang van deze werken moet u beroep doen op een architect. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest informeert Homegrade u gratis over uw rechten en plichten. Daarnaast organiseert Homegrade ook een 'workshop invullen aanvraag stedenbouwkundige vergunning' voor werken en handelingen vrijgesteld van de tussenkomst van een architect.

Meer info op de website.

Homegrade
Adres Sint-Gorikshallen,
Sint-Goriksplein 1         
1000 Brussel

Van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u en zaterdaf van 14u tot 17u
Localisatie
Tel 02 219 40 60
Van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u
Fax 02 219 35 90
Mail info@homegrade.brussels
Website www.homegrade.brussels
Opmerkingen Mogelijkeheid een afspraak te maken met een raadgever

Sint-Gorikshallen

De Hallen organiseren activiteiten op het vlak van architectuur, erfgoed en ruimtelijke ordening. Ze herbergen 3  tentoonstellingsruimten, 2 conferentiezalen, een cafetaria en 2 informatieloketten. Je vindt er de meeste gewestelijke publicaties.

Adres Sint-Goriksplein 1
1000 Brussel
Localisatie
Tel 02 502 44 24
Mail onthaal@sintgorikshallen.be
Website www.sintgorikshallen.be

 

Gewestmaquette

Een maquette van een derde van het gewestelijke grondgebied (het centrum) wordt aan het publiek getoond in het BIP, Paleizenplein in Brussel. Het is een pedagogische tool die de evolutie van de stad weergeeft, en die complementair is bij bepaalde tentoonstellingen zoals ‘De uitvinding van de Europese toren’ (herfst 2010).

Adres

BIP

Koningsstraat 2-4 in 1000 Brussel
Tel 02 563 63 99
Mail info@bip.irisnet.be
Website www.biponline.be

De archeologische site en het museum van de Coudenberg

De beschermde resten van het voormalige paleis van Brussel en van het Hof van Hoogstraten onder het Koningsplein zijn toegankelijk voor het publiek. De vzw Paleis van Keizer Karel staat in voor het beheer, in nauwe samenwerking met de directie Monumenten en Landschappen.
Adres

Archeologische site en museum

Kunstberg
Paleizenplein 7
1000 Brussel

Tel 02 563 61 79
Mail info@coudenberg.com
Website www.coudenberg.com