U bent hier: Home / Documentatie / Formulieren en wetteksten

Formulieren en wetteksten

Meerjarige subsidies aan verenigingen

(Ordonnantie van 4 september 2008) Aan de verenigingen ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

De ordonnantie van 4 september met betrekking tot het subsidiëren van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest strekt ertoe de werking te bestendigen van de verenigingen die op voornoemde vlakken actief zijn.

Zij strekt er tevens toe een meerjarenfinanciering mogelijk te maken van projecten die worden opgezet door de verenigingen, voor zover deze erkend zijn, via de toekenning van een potentiële vijfjarige subsidie van hun basisopdrachten of van een subsidie van 2 à 5 jaar voor specifieke projecten.

De geïnteresseerde verenigingen kunnen hieronder de formulieren downloaden bedoeld in de artikelen 2 tot 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 oktober 2009 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij het besluit van 7 april 2011.

Aanvraag tot erkenning

Aanvraag tot vijfjarige subsidie van de basisopdrachten

Aanvraag tot meerjarige subsidie van een project

Huisvesting

VIBH
Huisvestingsinspectie

 

In de wetteksten zijn de normen vastgelegd met betrekking tot de Huisvestingcode in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze wetteksten zijn beschikbaar via de website van de FOD Financïen.

Stedenbouw

Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning - PDF

Aanvraag om verkavelingsvergunning of om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling

Formulier voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (bijlage 1) - Word

Formulier voor de bekendmaking aan de (mede-) eigenaar(s) (bijlage 2) - Word

Erfgoed

Klein erfgoed Het subsidieaanvraagformulier downloaden

Bescherming van het erfgoed

Wettelijke vrijwaringsmaatregelen
Restauratie

Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning - PDF

Formulier voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (bijlage 1) - Word

Formulier voor de bekendmaking aan de (mede-) eigenaar(s) (bijlage 2) - Word

Wetgeving Regionale wetteksten