U bent hier: Home / Contact center / Vergunningen

Vergunningen

Beschermd erfgoed - Unieke vergunning

In het stedenbouwkundige jargon verwijst 'unieke' vergunning naar de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning met betrekking tot het beschermde erfgoed; m.a.w. naar de vergunningen voor een beschermd goed, een goed dat op de bewaarlijst werd geplaatst of waarvan de procedure voor de bescherming of de plaatsing op de bewaarlijst op dat moment loopt. De unieke vergunning omvat de luiken stedenbouw en erfgoed.

Beschermd erfgoed - Unieke vergunning - Lees verder...

EPB (Energie Prestatie en Binnenklimaat)

Zodra een woning op de markt gebracht wordt (verkoop of verhuur van een onroerend goed, leasing van vastgoed, toekenning van een zakelijk recht enz.), moet de eigenaar van het goed of een door hem aangestelde tussenpersoon (agentschap, notaris) verplicht over een energieprestatiecertificaat beschikken. Dat attest moet door een erkende instelling opgesteld worden.

EPB (Energie Prestatie en Binnenklimaat) - Lees verder...

Bouwmisdrijven

Om de naleving van de stedenbouwkundige reglementering te waarborgen, heeft de directie Stedenbouw een cel Bouwmisdrijven opgericht.

Bouwmisdrijven - Lees verder...

Milieueffecten

Bepaalde vergunningsaanvragen moeten beoordeeld worden op milieueffecten: hetzij een effectenstudie, hetzij een effectenrapport.

Milieueffecten - Lees verder...

Plannen van de vergunning

De plannen van uw stedenbouwkundige vergunning kunnen op eenvoudige schriftelijke (aan)vraag geraadpleegd worden.

Plannen van de vergunning - Lees verder...