U bent hier: Home / Contact center / Regelgeving en normen

Regelgeving en normen

BWRO

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, kortweg BWRO, vormt de juridische basis voor stedenbouw in Brussel.

BWRO - Lees verder...

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV)

De huidige GSV werd door de Brusselse regering aangenomen op 21 november 2006 en trad in werking op 3 januari 2007.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) - Lees verder...

Huisvestingscode

Minimumnormen inzake beveiliging, veiligheid en uitrusting - Leegstaande woningen

Huisvestingscode - Lees verder...

Voorkoopperimeters

Een voorkooprecht is een wettelijk of contractueel recht van bepaalde privépersonen (huurder, pachter, mede-eigenaar, ...) of publiekrechtelijke personen om een goed aan te kopen met voorrang op alle anderen als de eigenaar het wil verkopen. Het voorkooprecht wordt uitgeoefend in het algemeen belang om leegstand en onbewoonbaarheid te bestrijden en voor de realisatie van sociale woningen.

Voorkoopperimeters - Lees verder...